?

Log in

Finnish Ghosts, now in English… - Freak shows! Vampires! Horror! And stuff! [entries|archive|friends|userinfo]
Freak shows! Vampires! Horror! And stuff!

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 21st, 2008|05:23 pm]
Freak shows! Vampires! Horror! And stuff!

watson_imscared

[elina_elsu]
[Current Mood |scaredscared]

Finnish Ghosts, now in English

http://www2.hs.fi/english/webortage/ghost/kummitus.html


Scary!!!!

Eek.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: noirenails
2008-03-21 03:53 pm (UTC)
...lähetäänkö käymään Kirkkonummella? :D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: elina_elsu
2008-03-21 08:17 pm (UTC)
Juu missäs päin se onkaan?

Se kummitus vaikutti noista ystävällisimmältä.
Pullaa ja kaikkee :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: noirenails
2008-03-22 07:26 pm (UTC)
Ei osaa sanoa, mä sijoittaisin sen jonnekin rannikolle mutta mä eksyin jo ekalla kauppareissullani Joensuussa :P

Jees pullaa :D Tai ainakin sen tuoksua. Ajattelin tota koko juttua ja voi olla, ettei ne olisikaan aaveita vaan jonkinlaisia kaikuja menneisyydestä tai jotain. Tyyliin "repeämä aika-avaruusjatkumossa".
(Reply) (Parent) (Thread)
From: sherlock2040
2008-03-21 11:54 pm (UTC)
Coooooooool
(Reply) (Thread)